pátek 15. listopadu 2013

Základy kompozice fotografie, platí i u mobilních přístrojů!
Každá fotografie je originál, každá svého diváka zaujme jinak. Fotografie má jistá pravidla kompozice, které je dobré dodržovat.


Samozřejmě se najdou výjimky , kdy naopak nedodržení kompozice Vaši fotografii vylepší. Několik tipů a triků najdete právě v tomto článku.


Kompozice = rozmístění jednotlivých prvků ve fotografii.
Pravidla obsahují různá doporučení, jako například soustředit hlavní motiv na střed, do některého okraje za dodržení třetin nebo využití zlatého řezu.Dalším důležitým faktorem je vyvarování se rušivých prvků v obraze.


Rozdělení obrazu na třetiny

Toto pravidlo je velice jednoduché a to nejzákladnější.  představme si, že máme obraz rozdělen liniemi na třetiny, tj. obraz je 3x3 čtverce. V tomto případě se snažíme jednotlivé části obrazu umístit právě na tyto linie nebo do jejich blízkosti.

Toto pravidlo je ideální použít i v případě focení krajiny, kdyz horizont neumisťujeme doprostřed fotografie, ale právě na některou z třetin. Na kterou to rozhodujeme podle toho je li krajina zajímavá nebo jestli nám jde o právě zajímavou oblohu.


Jako příklad uvádím moji fotografii, která není úplně ideální, ale můžete vidět kombajn vlevo na linii, další kombajn vpravo se k linii blíží a horní linie téměř sedí s horizontem. Vzhledem k pohybu kombajnů jsem si nemohl zrovna vybírat nebo moc vyčkávat.


Soustředění na střed
Tak právě toto je nejzákladnější chyba, téměř každého kdo poprvé drží fotoaparát. Na střed se prostě snažíme nefotit! Focení na střed fotografii nedává tu správnou atmosféru. Fotografie je nevyvážená a nezajímavá.
Ale přece to jde. Focení na střed se dá využít v určitých případech, ale její použití si vždy dobře zvažte.
Příkladem focení na střed, může být točité schodiště, kde jsou jasně patrné točící se linie.
Také se focení na střed dá využít v makrofotografii.

Případně portrét, který je ale záměrně vystřižen do čtverce pro lepší dojem z objektu uprostřed obrazu.Hlavní objekt k okraji
Toto je vhodné použít například při focení osob jak jdou po chodníku, kdy focenou osobu umístíme na okraj fotografie, jako by do fotografie právě vcházela a proto vidíme kam má namířeno. Pokud by taková fotografie byla vyfocena opačně, nepůsobila by vůbec dobře.

Jako příklad focení k okraji, použiji tuto fotografii od Tondu, kdy svůj objekt umístil na pravou stranu obrazu, čímž se nám oči zaměří právě na tuto část a až později naše oči sklouznou do zbytku fotografie, kde vidíme byť rozostřeně že fotografie byla pořízena u pěkné části moře.

Zlatý řez
Je asi nejobtížnější částí kompozice, ale nejlépe vypadá.
Použiji přesné znění z wikipedie, protože jakékoliv vysvětlování svými slovy by nedopadlo dobře :)

 V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Hodnota tohoto poměru je rovna iracionálnímu číslu.

V tomto případně nám bude příkladem malba, kde zdrojem je opět wikipedia.orgVšimněte si jak jsou opravdu postavy, horizont a vůbec všechny prvky rozmístěny právě v tom poměru jako je popsán.

samozřejmě v malbě je mnohem snazší, této kompozice dosáhnout, protože malíř si ji může přizpůsobit podle svých potřeb, kdežto ve fotografii je většinou rozložení objektů neměnné a my se můžeme pouze pohybovat a hledat správný úhel.


                                          zdroj Zlatého řezu: wikipedia.orgPokud jste dočetli až do této části, pak gratuluji a znáte ty nejzákladnější pravidla, jak mít fotografii lepší.
Možná se tomuto tématu budeme později věnovat ještě hlouběji :)